Declarație de confidențialitate

Introducere
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Agencję Pośrednictwa Pracy Jupiter, Willem Barentszweg 30, 5928 LM Venlo, KvK [numer rejestru handlowego]: 12053449 jako ‘administratora danych’, w dalszej części zwaną Agencją Pośrednictwa Pracy Jupiter lub ‘my/nasze’. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub korzystają z naszych produktów bądź usług, my przetwarzamy wtedy dane osobowe. Robimy to, by pomóc Państwu w możliwie najlepszy sposób i by osiągnąć nasze cele. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy cel i sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz jak można sprawować nad nimi kontrolę.

Co robimy?
Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter działa już od dwudziestu pięciu lat w branży rekrutacji i delegowania przede wszystkim polskich pracowników. Pracownicy Agencji Jupiter wykonują głównie prace na produkcji. Agencja Jupiter zawdzięcza swoją rację bytu właśnie zapotrzebowaniu wiele lat temu na pracowników produkcyjnych. Agencja Jupiter działa w sektorze spożywczym, transportu i logistyki (w regionie Venlo).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe to wszystkie dane, które dostarczają nam informacji o Państwu jako osobie możliwej do zidentyfikowania, mówią o tym, kim jesteś. Dane te „przetwarzamy”, gdy je zapisujemy, przeglądamy, przekazujemy, wysyłamy i usuwamy, itp. Po zawarciu umowy z Agencją Jupiter i/lub zarejestrowaniu się do odbierania e-maili lub po przesłaniu zapytania lub innej informacji za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, poprosimy Państwa o podanie danych firmy i/lub danych kontaktowych. Oprócz informacji, które uzupełniają Państwo na naszej stronie internetowej lub przekazują nam telefonicznie, możemy połączyć je także z wcześniej uzyskanymi danymi oraz danymi, które pobieramy automatycznie za pomocą plików cookie i innych środków technicznych, pod warunkiem uzyskania zgody. W ten sposób możemy śledzić adres IP, działania, które zostały wykonane na stronie z wykorzystaniem systemu operacyjnego, którego Państwo używają lub tego, co pobierają Państwo ze strony. Dla plików cookie używamy innego oświadczenia. Chodzi zatem o wszystkie dane, które możemy powiązać z Państwem, także pośrednio.

Konkretne dane osobowe, które przetwarzamy, to:

  • Imię, nazwisko, adres, miejscowość
  • Numer telefonu [opcjonalnie]
  • Adres e-mail
  • Firma i stanowisko
  • Statystyki na stronie odnoszące się do aktywności internetowej
  • Jeżeli otrzymują Państwo od nas biuletyn informacyjny, rejestrujemy wówczas także interakcje (otwarcie, ruch nas stronie)
  • Dane dotyczące faktury i płatności, gdy są Państwo naszym klientem.

Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych, takich jak wyznanie, rasa, preferencje polityczne lub seksualne, dane dotyczące spraw karnych, religii, przynależność do związków zawodowych lub danych biometrycznych/genetycznych lub medycznych bez wyraźnej zgody właściciela.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Naszym celem jest dostarczanie produktów i/lub usług, dlatego w pierwszej kolejności wykorzystujemy Państwa dane osobowe do komunikacji i identyfikacji. Oznacza to, że wykorzystamy te dane do realizacji zawartej z nami umowy, jak przetwarzanie danych finansowych przy płatności za produkt, tworzenie i prowadzenie konta lub w przypadku pytań dotyczących świadczonych przez nas usług i gdy istnieje konieczność oddzwonienia. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1. pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Ponadto będziemy także wykorzystywać dane osobowe w ramach działań marketingowych, jeśli uznamy, że mogą one być istotne dla Państwa jako naszych klientów Należy mieć tutaj na myśli oferty i ogłoszenia dotyczące zainteresowań, które znamy na Państwa temat lub udział w badaniach/ ankietach/wydarzeniach. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

Na zakończenie możliwe, że musimy także przetwarzać dane osobowe w ramach zobowiązań prawnych, które nas do tego obligują. Będziemy w każdym razie przetwarzać dane finansowe do naszych celów księgowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.

Biuletyny informacyjne
Możemy przesyłać drogą elektroniczną biuletyny informacyjne o produktach i usługach, z których Państwo korzystają. W przypadku, gdybyśmy chcieli poinformować o innych produktach lub usługach, poprosimy najpierw o wyrażenie zgody. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wybranie ‘opt-out’ na dole biuletynu. Państwa adres e-mail znajdzie się wówczas na osobnej liście, tak byśmy wiedzieli, że nie chcą Państwo otrzymywać powiadomień drogą elektroniczną.

Obowiązkowe przekazywanie informacji
Jeżeli poprosimy Państwa o podanie danych osobowych, wówczas poinformujemy zależnie od sytuacji, czy podanie danych jest konieczne lub obowiązkowe i jakie są (możliwe) konsekwencje, jeśli dane nie zostaną podane. Punktem wyjścia jest zawsze fakt, że Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter nie będzie przetwarzać większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

Wymiana z osobami trzecimi
Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy, ani nie leasingujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli Państwo wyrażą na to zgodę. Do realizacji naszych usług wykorzystujemy dostawców usług. Nie są to „odbiorcy będący osobami trzecimi”, lecz „podmioty przetwarzające”. Podmioty przetwarzające nie wykorzystują danych do własnych celów i przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie ze zleceniem Agencji Pośrednictwa Pracy Jupiter.

Podmioty przetwarzające z których korzystamy to:

NAZWA – OPIS PRZETWARZANIA

ActiveDEMAND
Oprogramowanie do marketingu e-mailowego, w którym przechowywane są dane osobowe i wysyłane są osobiste wiadomości e-mail.

Webvisitors
Wiodące oprogramowanie marketingowe, które umożliwia uzupełnianie wizyt na stronach internetowych o dane firmy na podstawie adresu IP.

System CRM
System CRM, który jest używany do rejestrowania danych klientów i momentów kontaktowych.

Google Analytics
Google Analytics o usługa świadczona przez Google polegająca na zbieraniu statystyk z witryny internetowej i ich szczegółowym wyświetlaniu.

Dane w/poza EOG
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas lub przez dostawców usług, z którymi współpracujemy, zarówno w EOG jak i poza granicami. Obecnie ma to miejsce w następujących krajach: Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych. Uzgodniliśmy dla tych krajów odrębne środki bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że dane osobowe są bezpieczne również tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie.

Okres przechowywania
Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Zgodnie z prawem okresy przechowywania danych mogą się różnić, można jednak założyć, że po 2 latach od ostatniego kontaktu Państwa z Agencją Jupiter usuniemy wszelkie dane osobowe, których nie musimy już przetwarzać. Możemy jednak wybrać uczynienie tych danych anonimowymi zamiast je usuwać, jeśli jest to konieczne na przykład dla naszych statystyk.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą lub innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, mianowicie:

  • Nasza strona internetowa i oprogramowanie posiadają certyfikat SSL, który gwarantuje odwiedzającym i użytkownikom, że dane (osobowe) przesyłane są za pośrednictwem przeglądarek internetowych za pomocą protokołu HTTPS, który szyfruje i zabezpiecza informacje. Używany jest także SSL (Secure Sockets Layer) do transakcji online (przy użyciu kart kredytowych).
  • Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter podjęła szeroko zakrojone środki w celu wdrożenia procedur w przypadku naruszenia danych. Ale co ważniejsze, podjęto różne środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec wyciekom danych. Do wysyłania wiadomości e-mail używamy niezawodnych systemów, które są zgodne z przepisami o ochronie prywatności. Zawarliśmy również umowy dotyczące przetwarzania z naszymi dostawcami. System CRM, w którym przechowujemy dane osobowe naszych klientów, jest również zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i nie przechowujemy więcej informacji niż jest to konieczne. Nasza strona jest zarządzana przez niezawodną firmę hostingową, a my dbamy o regularną aktualizację używanego przez nas systemu CMS. Ponadto monitorujemy i blokujemy adresy IP, które są uważane za niebezpieczne dla ochrony przed próbami hakerów.
  • Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter powołała inspektora ochrony danych osobowych, którego zadaniem jest nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji.

Prawa, z których można korzystać
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do przeprowadzenia kontroli jako część swojej prywatności. Mogą Państwo spytać, jakie dane osobowe przechowujemy, a my możemy je dla Państwa skorygować, jeżeli zawierają błąd. Możemy nawet przychylić się do wniosku o sprzeciw lub zapomnienie, jeśli okaże się, że przetwarzanie jest już niezasadne lub nie odbywa się w dopuszczalny sposób.

Niezależnie od wniosku, należy skontaktować się z nami, a my pomożemy nieodpłatnie. Prosimy użyć poniższych danych do kontaktu. Należy jednak liczyć się, że możemy nie być w stanie spełnić Państwa wniosku, ponieważ przetwarzanie danych osobowych przez nas jest konieczne. Na przykład, jeśli umowa nie została jeszcze zrealizowana lub jeśli prawo krajowe wymaga od nas przechowywania danych finansowych. Jeżeli tak jest, to ciężar dowodu spoczywa na Agencji Pośrednictwa Pracy Jupiter, a my to Państwu objaśnimy. W przypadku wycofania zgody lub sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, zawsze uwzględniamy taki wniosek. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a my nie musimy ponosić nieproporcjonalnych kosztów, aby to wykonać.

Na koniec chcielibyśmy wyjaśnić, że my, jako tak zwany „podmiot przetwarzający dane”, mamy obowiązek zidentyfikowania osoby składającej wniosek i w związku z tym możemy zwrócić się o nowe dodatkowe informacje. W każdym razie na każde zapytanie odpowiadamy w ciągu 4 tygodni.

Zmiany
Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter zastrzega sobie prawo do dostosowania w określonych przedziałach czasu niniejszego oświadczenia. Ewentualne zmiany zostaną przeprowadzone na tej stronie. Najnowsze zmiany pochodzą z dnia 7 grudnia 2020 r. Zmiany są opublikowane na naszej stronie internetowej. Agencja Pośrednictwa Pracy Jupiter może przetwarzać dane osobowe do nowych celów, które nie zostały jeszcze ujawnione. W takim przypadku kontaktujemy się z Państwem przed wykorzystaniem Państwa danych osobowych do tych nowych celów, by poinformować o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych i by dać Państwu możliwość odmowy.

Dane do kontaktu
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszej polityki prywatności lub jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, wykorzystując poniższe dane:

Jupiter Uitzendbureau
Willem Barentszweg 30
5928 LM Venlo

077 321 1667
info@jupiteruitzendbureau.nl